VALBEREDNINGEN
Valberedningen syfte är att upprätthålla/bibehålla en väl fungerande styrelse, som på ett kvalificerat sett kan hantera föreningens verksamhet. Valberedningens uppgift är att inderekt ta initiativ till nödvändigt förändringsarbete. Valberedningens uppdragsgivare är föreningens medlemmar. 
Valberedningen är verksamma under hela året, så du kan när som helst under hela året kontakta sittande valberedningen.
VALBEREDNINGEN 2020-2021
På årsstämman den 7/6-2020 så valdes följande.
Eva Ljung Rondovägen 46.(sammankallande)
Hanna Wåhlin Rondovägen 110