El & VVS

Vid akut läcka eller elproblem

Vid akut läcka eller elproblem så ska man ringa 020-150505 Svanströms el och vvs AB, som styrelsen har tecknat ett jouravtalmed dygnet runt. Styrelsen bär ansvar fram till ballofixen i huset, därefter inne i bostaden bär varje husägare sitt ansvar. Samfälligheten står för utryckningar och kostnader som rör samfällda problem, egna fastighetsärenden står man själv för. Informera om att du bor inom Ouvertyrenssamfällighet, Svanströms har egna nycklar så att de kan stänga av och sätta på vattnet i undercentralen som finns i K7 lokalen/tvättstugan. Rondovägen 152.
Boende innom Brf´n vänder sig till AMV Fastighetsjour, se mer BRF Symfonins hemsida. 

I vår gemesamma lokal K7 finns undercentralen för värme och vatten.
Föreningen har fyra elabonnemang; en elcentral vid K7,en för elstolparna. 
en vid nedre garagelängan samt en vid övre garagelängan.
Varje bostad har ett eget elabonnemang vilket är helt skilt från samfälligheten.

Budget och historisk förbrukning

Fjärrvärme: Normalt medelvärde ca 2 304MWh/år          Verkligt medelvärde 2 185MWh/år

Elektricitet: ca 106 MWh/år

Flödesschema fjärrvärmecentral

Varför är det kallt i elementen på hösten och varmt på våren?
Värmetillförseln till våra element sköts automatiskt och styrs via utetemperaturen, se nedan graf.

Systemet är "trögt", vilket innebär att det i början på hösten är relativt kallt i elementen och under vårkanten är relativt varmt.  

Fjärrvärmen - grön-tonat vatten


Frågor och svar om grönt vatten
Varför är fjärrvärmevattnet grönt? Den gröna färgen kommer från ett färgämne, Pyranin. Vattnet är färgat för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme eftersom det gröna vattnet underlättar upptäckten av eventuellt läckage i ledningsnätet och i våra kunders värmeväxlare. På detta sätt vill vi undvika att kunder, mot förmodan, får ut fjärrvärmevatten i sitt varmvatten eller i värsta fall även i kallvattnet.

Vad är Pyranin? Det är ett rent färgämne med grön färg och fluorescerande egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Det används även inom energisektorn för att spåra läckor i fjärrvärmesystem och kyl kretsar. Metoden har använts sedan mitten av 80-talet.
Är färgämnet Pyranin giftigt? Nej, produkten är livsmedelsklassad. I den koncentration som Pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig.

Påverkas miljön om det läcker ut grönt fjärrvärmevatten? Nej, den gröna färgen i vattnet är helt ofarlig i den koncentration som förekommer i fjärrvärmevattnet.

Om jag råkar ha grönt varmvatten, färgar det då huden grön? Nej, det färgar inte huden. Du blir ju inte heller grön när du diskar i grönt diskmedel eller tvättar händerna med grön tvål och i dessa produkter är det samma färgämne, Pyranin, som används.

Om jag råkar ha grönt varmvatten, färgar det då håret? Nej, i de allra flesta fall inte vid normal tvätt. I sällsynta fall kan dock ett slitet hår vara "öppet" dvs mottagligt för färgen i vattnet och är man då väldigt blond kan håret påverkas. I samband med behandling av håret, tex permanent eller färgning, då håret verkligen ”öppnas upp” kan det färgas vid spolning med eventuellt grönt vatten. Av denna orsak kommer vi att informera berörda frisersalonger.

Om jag råkar ha grönt varmvatten, färgar det då min tvätt? Nej, till och med vissa flytande tvättmedel innehåller Pyranin och de färgar inte heller tvätten.

Hur länge finns den gröna färgen i Södertörns Fjärrvärme fjärrvärmenät? Troligen för all framtid. Med tiden sjunker koncentrationen eftersom man fyller på med ofärgat vatten på grund av urtappningar i samband med underhåll och inkopplingar. När koncentrationen sjunkit ner till ca 3-4 ppm (parts per million) kommer vi att höja koncentrationen till runt 10 ppm vilket motsvarar 10 gram/m3.

Har andra fjärrvärmebolag färgat sitt vatten? Ja, många andra bolag har haft sitt fjärrvärmevatten färgat i tiotal år. Tekniken och arbetssättet att färga fjärrvärmevattnet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen.