Ouvertyrens styrelse
                2021/2022

info@ouvertyren.se
Ouvertyrens samfällighetsförening
Rondovägen 152
142 41 SKOGÅS
Bankgiro: 5638-0835

 

ORDFÖRANDE
John Nilsson
Allmännafrågor

Rondovägen 272
info@ouvertyren.se

SEKRETERARE
Susanne Nilsson
Webbansvarig, Tvättstugedroppar, SRV

Rondovägen 272
070-170 70 44
info@ouvertyren.se

KASSÖR
Josefine Dahlgren
Fakturor, Ekonomi

Rondovägen 62
faktura@ouvertyren.se

LEDAMOT
Benny Eriksson
Parkeringsärenden

Rondovägen 26
parkering@ouvertyren.se

LEDAMOT
Patrik Nordlöf
Vice ordf. Drift,Tvättstugan, 

Rondovägen 242
drift@ouvertyren.se

LEDAMOT
Katharina Wallenborg
Utemiljö

Rondovägen 264
utemiljo@ouvertyren.se

LEDAMOT 
Mats Brihage
Avtal,Entreprenad,Drift
Extern

SUPPLEANT
Oskar Kuus
Rondovägen 36

Föreningens revisorer:
Sven-Göran Holmberg  Rv 276
David Edvardsson Rv 98
Suppleant:Adriana Suarez Nunez Rv 106

Föreningens stadgar

GDPR

Här nedan kan du läsa Ouvertyrens samfällighets policy angående GDPR.