Ouvertyrens styrelse
                2018/2019

info@ouvertyren.se
Ouvertyrens samfällighetsförening
Rondovägen 152
142 41 SKOGÅS
Bankgiro: 5638-0835

 

ORDFÖRANDE
Mats  Brihage
Allmännafrågor

Rondovägen 104
070-871 87 42

SEKRETERARE
Susanne Nilsson
Webbansvarig, Tvättstugedroppar, SRV

Rondovägen 272
070-170 70 44
info@ouvertyren.se

KASSÖR
Robert Ekroth
Fakturafrågor

Rondovägen 122
 faktura@ouvertyren.se

LEDAMOT
Erik Fahlén
Parkeringsärenden

Rondovägen 64
parkering@ouvertyren.se

LEDAMOT
Dick Magnusson
Drift,Tvättstugan ,UC, 

Rondovägen 82
070-600 03 99
drift@ouvertyren.se

LEDAMOT
Aleksandra Jovelic
Utemiljö,Belysning, Klotter, Snöröjning

Rondovägen 48
utemiljo@ouvertyren.se

SUPPLEANT
Rasoul Metram
Rondovägen 92

SUPPLEANT  BRF
Leif Dyrvall
Rondovägen 184

Föreningens revisorer:
Sven-Göran Holmberg  Rv 276
David Edvardsson Rv 98
Suppleant:Sofie He Rv 108

Föreningens stadgar

GDPR

Här nedan kan du läsa Ouvertyrens samfällighets policy angående GDPR.