Ouvertyrens styrelse
                2022/2023

info@ouvertyren.se
Ouvertyrens samfällighetsförening
Rondovägen 152
142 41 SKOGÅS
Bankgiro: 5638-0835

 

ORDFÖRANDE
John Nilsson
Allmännafrågor

Rondovägen 272
info@ouvertyren.se

SEKRETERARE
Susanne Nilsson
Webbansvarig, Tvättstugedroppar, 

Rondovägen 272
070-170 70 44
info@ouvertyren.se

KASSÖR
Josefine Dahlgren
Fakturor, Ekonomi

Rondovägen 62
faktura@ouvertyren.se

LEDAMOT
Patrik Nordlöf
Vice ordf. Drift,Tvättstugan, 

Rondovägen 242
drift@ouvertyren.se

LEDAMOT
Olga Hanelis
Parkeringsärenden

Rondovägen 122
parkering@ouvertyren.se

LEDAMOT
Katharina Wallenborg
Utemiljö

Rondovägen 264
utemiljo@ouvertyren.se

LEDAMOT 
Mats Brihage
Avtal,Entreprenad,Drift
Extern

SUPPLEANT
Oskar Kuus
Rondovägen 36

SUPPLEANT
Christoffer Wetterström
Rondovägen 48

Föreningens revisorer:
Sven-Göran Holmberg  Rv 276
Adriana Suarez Nunez Rv 106
Suppleant:David Edvardsson Rv 98

Föreningens stadgar

GDPR

Här nedan kan du läsa Ouvertyrens samfällighets policy angående GDPR.