Ouvertyrens styrelse
                2020/2021

info@ouvertyren.se
Ouvertyrens samfällighetsförening
Rondovägen 152
142 41 SKOGÅS
Bankgiro: 5638-0835

 

ORDFÖRANDE
John Nilsson
Allmännafrågor

Rondovägen 272
info@ouvertyren.se

SEKRETERARE
Susanne Nilsson
Webbansvarig, Tvättstugedroppar, SRV

Rondovägen 272
070-170 70 44
info@ouvertyren.se

KASSÖR
Josefine Dahlgren
Fakturor, Ekonomi

Rondovägen 62
faktura@ouvertyren.se

LEDAMOT
Benny Eriksson
Parkeringsärenden

Rondovägen 26
parkering@ouvertyren.se

LEDAMOT
Patrik Nordlöf
Drift,Tvättstugan ,UC, 

Rondovägen 242
drift@ouvertyren.se

LEDAMOT
Aleksandra Jovelic
Utemiljö,Belysning, Klotter, Snöröjning

Rondovägen 48
utemiljo@ouvertyren.se

LEDAMOT
Katharina Wallenborg

Rondovägen 264
ledamot@ouvertyren.se

SUPPLEANT
Aleksander Neyth

Rondovägen 100

SUPPLEANT  BRF
 

Föreningens revisorer:
Sven-Göran Holmberg  Rv 276
David Edvardsson Rv 98
Suppleant:Adriana Suarez Nunez Rv 106

Föreningens stadgar

GDPR

Här nedan kan du läsa Ouvertyrens samfällighets policy angående GDPR.