Årets städdag 2024-04-27
Lördagen den 27/4 kl 10 är det dags för årets städdag. Vi träffas i lokalen där kommer det att finnas lite uppgifter samt en karta över området. Kaffeoch saft serveras under dagen kl 13.30 startar vi grillen. Lottdragning för alla hushåll som har deltagit under dagen sker kl 14.
Vi ses väl !
Välkomna 

Årstämma. 2024-03-24
Presic som kallelsen anger så hälls samfällighetensstämma i Mörtvikskolans matsal den 24/3-24 kl 12,  Välkomna ifrån kl 11.40.

2024-02-02
En liten läcka hittad på fjärvärmeslingan på returen. Denna kommer att åtgärdas nu på morgon, så det kommer bli ett tillfälligt stopp under lagning på den nedre slingan.

2024-02-02
Idag fredag 2/2-24 så kommer varm och kallvatten vara avstängt mellan kl 13-14 på grund av att vi kommer att byta ut vattenmätare i undercentralen..

2023-10-25
Under fliken "Om Ouvertyren"   kan du hitta "Min bostad" och där kan du ta dig vidare till "Värmen i elementen"
Där hittar du ni tipps på hur du kan felsöka dina element själv.

2023-10-22
Pga läcka hos boende så kommer vattnet på den nedre slingan stängas av till dess att det är åtgärdat av Svanströms VVS.  För snabb hantering av läcka ring ALLTID Svanströms VVS direkt, inte till styrelsen.

2023-10-04

Angående temperaturen i samfällighetens fastigheter
Under flera år så har kritik inkommit från en del boende i samfälligheten rörande temperaturen i deras fastigheter i övergångsperioden mellan metereologisk sommar och höst. Under hösten 2022 genomfördes, efter anmälan till Huddinge Kommun av BRF Symfonin i Drevviksstrand, en fullständig genomgång av systemet likväl som temperaturmätningar i flera fastigheter varav hälften var fastigheter som anmärkt på temperaturen. Av dessa undersökningar framkom att systemet som samfälligheten ansvarar för, ej element/värmedistribution inne i fastigheterna bör betonas, fungerar korrekt likväl som att temperaturen i samtliga fastigheter uppvisade goda innertemperaturer varvid Huddinge Kommun kom att avslå den inkomna anmälan. Detta har även meddelats anmälaren och framgår även av kallelsen till årsstämman 2023 som samtliga sakägare erhållit.
 
Styrelsen har nu påbörjat nya temperaturmätningar för att se om det föreligger problem i systemet eller om dessa är kopplade till enskilda hus/fastigheter. Dessa mätningar pågår under cirka 10 dagar och vi övervakar samtidigt systemet som helhet och för dialog hur, om möjligt, en bättre optimering av synkronisering i övergången mellan sommar/höst kan genomföras. Vi återkommer med information så fort dessa mätningar är genomförda och resultaten analyserade, om dessa resultat indikerar felaktigheter i systemet. 

2023-10-04
Då nu frågan har kommit när kommande städdag är, så påminner vi nu om informationslappen som har gått ut till samtliga boenden där det står att städdagen är den 14/10 kl 10. Vill du vara med på lottdragningen så klipp ut talongen längst ner på infobladet.

2023-09-02
Information kring postboxarna finns nu under fliken "Om Ouvertyren" /min bostad

2023-07-04 
Eftersökt vattenläcka hittad på den nedre slingan, närmare gavel intill Rv 94 ovanför lekparken. Arbete kommer att påbörjas nu på torsdag den 6/7-23, vattenavstängningar kommer att förekomma i samband med lagning av röret.

2023-07-03 tom 2023-07-04
Kommer vattenavstängningar ske på den nedre slingan Rv 2-152  till och från under dagarna mellan kl 8-17 pga inkoppling av ny kulvert.

2023-06-30
Vattenavstängning av den nedre slingan Rv 2-152 mellan kl 08.00-12.00 pga arbete.  (Sök av vattenläcka)


 

2023-06-15     

Vattenläcka!
Tjoho, denna gång hade vi tur, "bara marken/sprängsten" som sjunkit undan under asfalten. 
Hålet täpps igen och kommer att asfalteras i samband med asfalteringen utanför tvättstugan. 

2023-06-15 Vattenläcka.
För tillfället har vi en mindre vattenläcka, så Svanströmss VVS håller på och lagar och har förtillfället stängt av vattnest på den nedre slicgan dvs Rv 2-152, vattnet kommer tillbaka så fort dem är klara. 

2023-04-18 Nu på tisdag!! 18/4 
Så har vi ett planerat vattenavbrott!!

Då kommer  Svanströmms VVS att behöva stänga av varm och kallvattnet på den nedre slingan dvs Rv 2-152 mellan kl 9-12 pga reparation.

2023-04-16
Nu är det äntligen vår. Lördagen den 13/5 mellan kl 10-14 så ha vi vår gemensamma städdag i området. Hoppas att så många som möjligt har tid och lust att  vara med samfällighet och brf.  Vi ses i lokalen K7/Tvättstugan Rondovägen 152 kl 10.

Välkomna!!
 

2023-04- 08
Vattenläcka på Övre slingan från Rondov 152 vidare uppåt- Vattnet är nu avstängt under reparation.
 


Hej!
Den 15/2–2023 mellan kl. 08.00-11.00 så behöver samtliga nybyggda garage vara utrymda/ tömda. Detta till följd av att elektriker behöver komma in och utföra besiktningsarbeten, samt för att kunna finjustera reglagen som styr belysningen i garagen. Vi ber om ursäkt för eventuell problematik som detta medför.

Under denna tid är det okej att parkera innom Ouvertyrenssamfällighet. Samt på de gästparkeringar tillhörande oss, dvs den i bröjan av Rondovägen längst ner, samt dem närmast busshållsplatsen direkt till höger när backen tar slut. (inte vid förskolan)

2022-12-06
Hej.
Från och med måndag 12/12, så kommer trafikövervakningen inom området sättas igång igen. Då som tidigare är det ej längre tillåtet att parkera inom området gäller även div gräsytor.
Vid eventuella frågor kontakta parkering@ouvertyren.se 
Sedan som en påminnelse: vintertid låter vi alltid bommarna stå uppstälda in på gårdarna, detta för att underlätta arbetsmiljön för våra snöröjare.

2022-12-04

Det garage, parkering och portautomatiksavtal som man signerar med hjälp av Bank-id, hittar du nu även att läsa i sin helhet här under fliken Parkering/garage.

2022-12-01
Nu har vi äntligen fått klartecken ifrån kommunen att börja nyttja garagen. Så vi kommer nu att lämna ut nycklar i lokalen Rondovägen 152, till dem som hyr garage följande tider; imorgon fredag den 2/12 kl 16-17.,30 , samt söndag den 4/12 kl 16-17. Viktigt är att den som står på garaget kommer och hämtar nyckel då nytt avtal kommer att få signeras med hjälp av  bank.id.
Välkomna!

2022-11-25
Hej.
Besiktningen av garagen gick bra och därefter höll vi tummarna hårt för att kommunen skulle ha hanterat vårat ärende under dagen idag och ge oss tillstånd till att ta garagen i  bruk.
Dessvärre så tycks dem inte ha hunnit med detta. Så vi behöver avvkta till dess detta beslut kommer oss tillhanda. 
Jag återkommer här såfort det är klart. Nu hoppas vi på att kunna dela ut nycklarna under kommande vecka. 
Om den den nya tiden som kommer inte skulle passa så ,maila info@ouvertyren.se så hittar vi en lösning. 

2022-11-23    FRAMFLYTTAT
Förutsatt att besiktningen av garagen går som den ska.
Så kommer ni som hyr garge redan kunna komma nu på lördag den 26/11 mellan kl 13-15 i lokalen för att kvittera ut en ny nyckel med hjälp av bank -id
Ev frågor ang detta kontakta info@ouvertyren.se 

2022-11-21
När får vi komma in i gargen?

Nu börjar det bli så gott som färdigt.
Slutbesiktning kommer att ske i slutet av veckan. Där efter så kommer man få kvittera ut nycklarna samt signera ett nytt avtal med Bank-ID i  början av nästa vecka, har man inte Bank-ID så kommer man att få signera en utskrift. Eventuellt kan detta komma att ske redan i helgen.
Återkommer med dag och tid så snart vi vet. 

2022-10-17
Garagebyggen

Tidsplanen är nu uppdaterad se nedan. Samtliga p-platser omkring de garage som nu byggs skall nu vara evakuerade tills dess att garagen är fädiga.
Med undantag för de platser som har fått information om att de inte berörs.
Ev. frågor kring detta besvaras av avtal@ouvertyren.se
 

2022-09-11

Städdag inställd

Pga aktiviteterna runt garagerenoveringen och av säkerhetsskäl kommer vi inte genomföra någon höststädning utan välkomnar alla tillbaka våran 2023.condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

2022-09-11
Angående PostNord och förändrad postutdelning Representanter från samfällighetens styrelse kommer inom några veckor att möta PostNords representant Peter Fredin för att diskutera frågan vidare. Idag finns med andra ord inga besked eller ytterligare information rörande det brev som samtliga sakägare i samfälligheten fått nyligen. Vi återkommer med information när det finns mer att delge.

2022-08-30
Parkeringstillstånd:
För info: Ikväll den 30/8 så kommer det nu finns två personer i lokalen (Rondovägen 152) mellan klockan 19-20
För uthämtning av p-tillstånd och information för dem som vill.

2022-08-25
Information – rivning och nybyggnation garage 
Inom kort inleds processen att riva befintliga garage och därefter uppföra nya garage. Samtliga boende inom samfälligheten har fått information i brevlådorna rörande detta. Nedan återfinner du den utdelade informationen men även annan matnyttig information såsom var du får parkera under tiden för projektet, tidplanen med mera. 
 
För dig som har parkeringsplats/garageplats och berörs av detta så kommer du på söndag 28/8 klockan 12–13 eller måndag 29/8 klockan 19–20 hämta ut parkeringstillstånd i föreningslokalen på Rondovägen 152. Uppkommer problem eller frågor så mejla avtal@ouvertyren.se. Vi rekommenderar att du läser igenom dokumenten nedan och därefter hör av dig med frågor som inte besvaras i den bifogade informationen. Stort tack för din förståelse och ditt tålamod under denna process. 
 
/Styrelsen 

2022-07-28
Vattenläcka: 
Imorgon fredag den 29/7 mellan kl 9-10 så kommer Svanströms VVS behöva stänga av allt vatten i området då vi har en vattenläcka övre delen. Eventuellt så kanske det räcker med den övre slingan, men vi informerar er alla utifall att.

2022-06-16
Vid senaste åskväder, så är det några som har fått sin router utslagen. Blev även du drabbad så vänligen hör av dig till info@ouvertyren.se

2022-06-16
I nästa kommer det röra sig lite bilar i området, då det är ett par träd som skall avlägsnas.

2022-05-25
Här kan du ta del av en sammanfattning av den boendeenkät som gick ut till samtliga hushåll 2022

2022-05-17
Här nedan kan du ta del av de planeringen för de nya garagen,exkl. dubbelgaraget.
 

2022-04-25
Hej.
Just nu läcka i området, Svanströms vvs på plats, och kommer att stänga av varmvattnet på den övre slingan från Rv 152 och uppåt, medans arbete pågår. 
 

2022-04-21
Hej.
Vi har idag delat ut information i området angående en boendeenkät, som vi önskar att samtliga hushåll besvarar. För att komma vidare till boendeenkäten så kan du klicka här.   
Alternativt använda QR-koden.
OBS!
Vi kommer att stänga enkäten för svar söndagen den 1maj kl 23.59

2022-01-30
Hej.
Då vi har en vattenläcka vid Rv166-Rv176 så kommer grävarbeten pågå under hela nästa vecka 31/1-4/2.
Kortare avbrott på vatten mindre än 3 timmar per gång kommer att uppstå vid flera tillfällen under veckan.
 

2021-10-28
Hej!
För kännedom så har våra bokningssystem kopplade till tvättstugan slagits ut, troligtvis av strömavbrott, och arbete pågår med åtgärda detta. Därför kan tvättstugan nu inte tas i anspråk vilket vi beklagar. Vi arbetar med att lösa det snarast möjligt men har idag ingen prognos för när systemen är igång.
Vi har även planerat en mindre ombyggnation och omstrukturering av tvättstuga och förråd som är nära förestående. Mer information om detta kommer även det inom kort.
Vi ber om ursäkt för de problem som detta medför och arbetar med att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar för allas bästa. Eventuella frågor/funderingar hanteras bäst av driftsansvariga.

2021-10-10
Så är dags för höststäd. Vi träffas i lokalen kl 10 och vi håller på fram till kl 14. Då avslutar vi som vanligt med lite grillning.
Välkomna

2021-08-21
Lördagen den 21/8 är det dags för samfällighetens årsstämma, förutsatt att inte restriktionerna ändras. 
Välkomna

2021-04-02
Med anledning av vår stämma som inte blev av nu den 28/3-21 pga restriktioner för nuvarande pandemi, så har våra revisorer inkommit med en skrivelse till styrelsen. Se dokument nedan.

2021-03-28
Pga restriktioner med anledning av pandemin, så är stämman inställd nu på söndag den 28/3 se informationsbrev nedan som har gått i i samtliga brevlådor inom samfälligheten-

2021-03-07
Inför föreningsstämma 2021 – stadgar 
 
I samband med föreningsstämman 2021 så har styrelsen lagt fram en framställan om nya stadgar, vilken ingår i utskickad kallelse, men som även i enighet med framställan återfinns här tillsammans med de befintliga stadgarna för att tydliggöra jämförelser. 

2020-11-05 
Vattnet avstängt torsdag 5/11
. mellan kl8-14 pga reparation. För mer info läs nedan. 

2020-11-02 
Vattenläcka i bostad.  Hej för info så har en boende igår haft en vattenläcka, detta har akut åtgärdats med att tillfälligt kollpla bort återcirkulerarn. Detta innbär att det finns varmvatten i kranarna men det kan ta längre tid innan det kommer varmvatten i kranarna upptill ca 2 min.  På torsdag 2020-11-05 kommer rörmokaren tillbaka för att laga läckan och kommer då att behöva stänga av vattnet mellan ca,kl 8-14 

2020-06-23
Nu är listorna för garagekö samt för en andra p-plats uppdaterade/justerade. Skulle det vara någon som känner att dom har fallit bort, maila mig på info@ouvertyren.se bifoga den konversation som styrker din köplats så att jag kan se datum.
Står du med på någon av listorna men att det inte är aktuellt längre, vänligen maila mig om det också.
Vid övriga frågor ang parkering maila parkering@ouvertyren.se

2020-06-23
Som några av er kan ha noterat så har vi sedan en vecka tagit bort låsen i bommarna in till gårdarna. Detta efter att problem uppkommit för utryckningsfordon som behövt komma in i området men även problem med nyckeltillgång och liknande. För att minimera ”onödig trafik” i området så står bommarna kvar och vi önskar, nu när inget hindrar bommarna från att stå öppna även sommartid, att vi gemensamt ser till att stänga igenom dessa efter uträttade ärenden (av- och pålastning) på gårdarna.

2020-03-29 
Meddelande ifrån våra revisorer.

 2020-03-27
Inställd Stämma den 29/3-2020
Hej.
Vi har nu idag den 27 mars alla fått informationen ifrån regeringen angående spridningen av COVID-19/Coronavirus och att de begränsar sammankomster till max 50 personer.
Detta innebär för oss att vi inte kan bereda plats för alla våra medlemmar, vilket leder till att vi inte kommer kunna hålla någon stämma som tänkt i helgen.
 
Sittande styrelse med samtliga funktioner kommer att fortsätta verka för Samfällighetsförening Ouvertyren tillsvidare.
En ny kallelse till stämma kommer att skickas ut ca 3v innan.
Just nu i skrivande stund är det svårt att få någon rimlig uppfattning om när det blir. Men vi kommer att kalla så fort det är möjligt.
Vi hoppas på er förståelse och ert tålamod i dessa tider.

2020-03-22
STÄMMA

Genomförande årsstämma med anledning av COVID-19 På förekommen anledning av samhällsutvecklingen så vill vi redogöra för styrelsen syn gällande genomförande av kommande årsstämma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån dessa har regeringen beslutat att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare. Utifrån de rekommendationerna kommer stämman att hållas i enlighet med den kallelse alla fått i brevlådan. Skulle Folkhälsomyndigheten komma med ändrade riktlinjer så kommer vi ta ställning till dessa utifrån vår ovan angivna grundprincip.
Samfällighetens årsStämma.
Datum: den 29 mars
Tid: 12-14


Välkomna

2019-11-02
VATTENLÄCKA

Just nu har vi tyvärr en vattenläcka i området på den nedre slingan Rv 2-152 , så avstängningar av vattnet kommer att ske under förmiddagen. 
 

2019-10-13
Höstens städdag är på intåg 13/10

Vi träffas i lokalen kl 10 och håller på fram till kl 14.
Välkomna

2019-05-11
Parkering/Garage

Hemsidan uppdaterad under Parkering /garage.
Förtydligande dokument uppladdat då det gäller "allmänna bestämmelser" samt "parkering/garagepolicy"

2019-04-23
Matavfallssortering

Nu är det dax, från och med vecka 20 så kan vi börja med matavfallssortering.
Markarbeten kommer att påbörjas nästa vecka 23/4-2019 vid våra (4 st) sopstationer för att få dit våra nya matavfallskärl/skåp.
En justering ca 1m till höger av parkeringsplatser kommer genomföras pga detta, På mellan gården och berör parkering 315-318, Mer info till berörda kommer..
V 19 kommer SRV att leverera dom nya skåp/kärlen.
Läs mer om hur vi matavfallsorterar under minbostad-avfallshanterning.

2019-04-23
Fortsatt uppfräschning av befintliga lekplatser.
Gungorna vid Rondovägen 200 kommer att beläggas med fast rött fallskydd likt övriga lekplatser planerat under juni.

Karusellgården Rondovägen 104-150 kommer vi renovera lekplatsen med ny klätterställning, bord och sällskapsytor för stora och små. Arbeten påbörjas under maj och allt ska stå klart till 1/7-2019. Ber om överseende för omfattande markarbeten under renoveringstiden.
 
Har du några frågor eller förslag om vår utemiljö tveka inte att höra av dig. Alexandra hon tar gärna i mot tips och ideer från er. Mail: utemiljo@ouvertyren.se

2019-04-23
Brf:en byter tak.

Den Brf som vi har innom vårat område informerar om att de kommer att byta ut samtliga deras tak på deras fastigheter under våren/sommaren 2019.
För mer info och frågor kring detta ombedes bostadsrättsföreningens medlemmar  att ta kontakt med info@brfouvertyren.se

2019-04-03
Nu är våren här!
Nu i dagarna så sker sandupptagningen, och den 5/5 så är det dags för vårensstäddag.
Vi samlas traditionellt i lokalen K7 Rondovägen 152 där kommer det att finnas en liten ""att göra lista".
Under dagen finns det fika i lokalen, sedan kl 14 samlas vi återigen i lokalen för grillning samt lotteri.
Vi önskar alla boendes innom Ouvertyren hjärtligt välkomna ut i vårvärmen.

2019-03-31
Så är det dags för samfälligheten Ouvertyrens årliga stämma.
Kallelse har skickats ut till samtliga boendes inom samfälligheten.
Stämman börjar kl 12 sommartid, men vi öppnar för incheckning redan kl 11.40 
Välkomna önskar Styrelsen i Ouvertyrenssamfällighet.

2019-03-29
Äntligen kommer våra gator att sopas så att våren kan kännas av på riktigt.
Arbetet påbörjas på tisdag 2/4 (nästa vecka)
Sopa in sanden till mitten av våra gator på gårdarna så underlättar det arbetet för maskinerna. Glöm inte att sopa era parkeringsplatser så riskerar vi inga repiga bilar. Dammet är svårt att undvika så har man en ren bil rekommenderas att ha den borta från parkeringen under dagtid tisdag-fredag.
Är det några frågor är det bara att maila: utemiljo@ouvertyren.se.

2018-12-20
Ifrån och med årsskiftet 2018/19 så hälsar vi alla boenden inom bostadsrättsföreningen välkomna tillbaka att tvätta i tvättstugan. Då Brf´ns styrelse har tagit ett nytt beslut om att återinföra den möjligheten.

 

2018-12-20
Nu skall tv-kanalerna fungera som vanligt igen.
2018-12-19
Sedan i lördagsmorse den 16/12-2018, så har vi i hela området tyvärr varit utan alla de tv-kanaler som Telenor levererar ut i vårat fibernät.
Den enda information som samfälligheten har är att det pågår en felsökning, så när Telenor skall få ordning på allt igen kan vi dessvärre inte svara på. 
Alla frågor angående detta problem hänvisar vi vidare till Telenor.
Vi hoppas givetvis att Telenor kommer att kunna åtgärda detta snarast.


​​​​​2018-11-25
Det har nu gått ut tre info lappar iallas brevlådor ang byte av befintlig tjänstefördelare/router som finns iallas hem. Här kommer datum återigen, när det är dags för din bostad. Viktigt att du då ser till att din bostad är tillgänglig enligt Centralradio-service ab informationsbrev.
Här är turordningen för Rondovägen nr:
2-32       den 26/11
34-64     den 27/11
66-98      den 28/11
100-132 den 29/11
134-166  den 30/11

168-202 den 3/12
204-236 den 4/11
238-270 den 5/11
272-204 den 6/11
306-334 den 7/11

2018-09-06

Som styrelsen nämnde på stämman har vi under våren fått klart ett  nytt avtal med Telenor (gamla bredbandsbolaget/ownit). Det har nu
Vi har sonderat terrängen bland leverantörer så som b.la Telia ,Comhem och Stadsnätsbolaget.
Telenor var det alternativ som stod sig bäst både ekonomiskt och tekniskt.
Avtalet sträcker sig över 5 år och alla kommer att få nya tjänstefördelare installerade i höst med ny teknik (den vita boxen). wi-fi kommer enligt utsaga bli bättre framöver med den nya tekniken.
Utbyte av tjänstefördelarna sker under hösten 2018.
Vi kommer också, om man så önskar att för 99kr under 12 månader (ord pris 199kr) fom 1/10 2018 kunna uppgradera till 500/1000 istället för 100/100 som erbjuds i grundutförande.
Avtalet kommer inte medföra några högre samfällighets avgifter på posten tripleplay som specificeras på avin vilket är väldigt positivt och vi lyckades även förhandla bort kpi kostnader för föreningen under dessa 5 år. 
Mer Info om byte/tillträde till er fastighet kommer i brevlådan under hösten.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.