AktuellT

2022-06-16
Vid senaste åskväder, så är det några som har fått sin router utslagen. Blev även du drabbad så vänligen hör av dig till info@ouvertyren.se

2022-06-16
I nästa kommer det röra sig lite bilar i området, då det är ett par träd som skall avlägsnas.

2022-05-25
Här kan du ta del av en sammanfattning av den boendeenkät som gick ut till samtliga hushåll 2022

2022-05-17
Här nedan kan du ta del av de planeringen för de nya garagen,exkl. dubbelgaraget.
 

2022-04-25
Hej.
Just nu läcka i området, Svanströms vvs på plats, och kommer att stänga av varmvattnet på den övre slingan från Rv 152 och uppåt, medans arbete pågår. 
 

2022-04-21
Hej.
Vi har idag delat ut information i området angående en boendeenkät, som vi önskar att samtliga hushåll besvarar. För att komma vidare till boendeenkäten så kan du klicka här.   
Alternativt använda QR-koden.
OBS!
Vi kommer att stänga enkäten för svar söndagen den 1maj kl 23.59

2022-01-30
Hej.
Då vi har en vattenläcka vid Rv166-Rv176 så kommer grävarbeten pågå under hela nästa vecka 31/1-4/2.
Kortare avbrott på vatten mindre än 3 timmar per gång kommer att uppstå vid flera tillfällen under veckan.
 

2021-10-28
Hej!
För kännedom så har våra bokningssystem kopplade till tvättstugan slagits ut, troligtvis av strömavbrott, och arbete pågår med åtgärda detta. Därför kan tvättstugan nu inte tas i anspråk vilket vi beklagar. Vi arbetar med att lösa det snarast möjligt men har idag ingen prognos för när systemen är igång.
Vi har även planerat en mindre ombyggnation och omstrukturering av tvättstuga och förråd som är nära förestående. Mer information om detta kommer även det inom kort.
Vi ber om ursäkt för de problem som detta medför och arbetar med att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar för allas bästa. Eventuella frågor/funderingar hanteras bäst av driftsansvariga.

2021-10-10
Så är dags för höststäd. Vi träffas i lokalen kl 10 och vi håller på fram till kl 14. Då avslutar vi som vanligt med lite grillning.
Välkomna

2021-08-21
Lördagen den 21/8 är det dags för samfällighetens årsstämma, förutsatt att inte restriktionerna ändras. 
Välkomna

2021-04-02
Med anledning av vår stämma som inte blev av nu den 28/3-21 pga restriktioner för nuvarande pandemi, så har våra revisorer inkommit med en skrivelse till styrelsen. Se dokument nedan.

2021-03-28
Pga restriktioner med anledning av pandemin, så är stämman inställd nu på söndag den 28/3 se informationsbrev nedan som har gått i i samtliga brevlådor inom samfälligheten-

2021-03-07
Inför föreningsstämma 2021 – stadgar 
 
I samband med föreningsstämman 2021 så har styrelsen lagt fram en framställan om nya stadgar, vilken ingår i utskickad kallelse, men som även i enighet med framställan återfinns här tillsammans med de befintliga stadgarna för att tydliggöra jämförelser. 

2020-11-05 
Vattnet avstängt torsdag 5/11
. mellan kl8-14 pga reparation. För mer info läs nedan. 

2020-11-02 
Vattenläcka i bostad.  Hej för info så har en boende igår haft en vattenläcka, detta har akut åtgärdats med att tillfälligt kollpla bort återcirkulerarn. Detta innbär att det finns varmvatten i kranarna men det kan ta längre tid innan det kommer varmvatten i kranarna upptill ca 2 min.  På torsdag 2020-11-05 kommer rörmokaren tillbaka för att laga läckan och kommer då att behöva stänga av vattnet mellan ca,kl 8-14 

2020-06-23
Nu är listorna för garagekö samt för en andra p-plats uppdaterade/justerade. Skulle det vara någon som känner att dom har fallit bort, maila mig på info@ouvertyren.se bifoga den konversation som styrker din köplats så att jag kan se datum.
Står du med på någon av listorna men att det inte är aktuellt längre, vänligen maila mig om det också.
Vid övriga frågor ang parkering maila parkering@ouvertyren.se

2020-06-23
Som några av er kan ha noterat så har vi sedan en vecka tagit bort låsen i bommarna in till gårdarna. Detta efter att problem uppkommit för utryckningsfordon som behövt komma in i området men även problem med nyckeltillgång och liknande. För att minimera ”onödig trafik” i området så står bommarna kvar och vi önskar, nu när inget hindrar bommarna från att stå öppna även sommartid, att vi gemensamt ser till att stänga igenom dessa efter uträttade ärenden (av- och pålastning) på gårdarna.

2020-03-29 
Meddelande ifrån våra revisorer.

 2020-03-27
Inställd Stämma den 29/3-2020
Hej.
Vi har nu idag den 27 mars alla fått informationen ifrån regeringen angående spridningen av COVID-19/Coronavirus och att de begränsar sammankomster till max 50 personer.
Detta innebär för oss att vi inte kan bereda plats för alla våra medlemmar, vilket leder till att vi inte kommer kunna hålla någon stämma som tänkt i helgen.
 
Sittande styrelse med samtliga funktioner kommer att fortsätta verka för Samfällighetsförening Ouvertyren tillsvidare.
En ny kallelse till stämma kommer att skickas ut ca 3v innan.
Just nu i skrivande stund är det svårt att få någon rimlig uppfattning om när det blir. Men vi kommer att kalla så fort det är möjligt.
Vi hoppas på er förståelse och ert tålamod i dessa tider.

2020-03-22
STÄMMA

Genomförande årsstämma med anledning av COVID-19 På förekommen anledning av samhällsutvecklingen så vill vi redogöra för styrelsen syn gällande genomförande av kommande årsstämma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån dessa har regeringen beslutat att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare. Utifrån de rekommendationerna kommer stämman att hållas i enlighet med den kallelse alla fått i brevlådan. Skulle Folkhälsomyndigheten komma med ändrade riktlinjer så kommer vi ta ställning till dessa utifrån vår ovan angivna grundprincip.
Samfällighetens årsStämma.
Datum: den 29 mars
Tid: 12-14


Välkomna

2019-11-02
VATTENLÄCKA

Just nu har vi tyvärr en vattenläcka i området på den nedre slingan Rv 2-152 , så avstängningar av vattnet kommer att ske under förmiddagen. 
 

2019-10-13
Höstens städdag är på intåg 13/10

Vi träffas i lokalen kl 10 och håller på fram till kl 14.
Välkomna

2019-05-11
Parkering/Garage

Hemsidan uppdaterad under Parkering /garage.
Förtydligande dokument uppladdat då det gäller "allmänna bestämmelser" samt "parkering/garagepolicy"

2019-04-23
Matavfallssortering

Nu är det dax, från och med vecka 20 så kan vi börja med matavfallssortering.
Markarbeten kommer att påbörjas nästa vecka 23/4-2019 vid våra (4 st) sopstationer för att få dit våra nya matavfallskärl/skåp.
En justering ca 1m till höger av parkeringsplatser kommer genomföras pga detta, På mellan gården och berör parkering 315-318, Mer info till berörda kommer..
V 19 kommer SRV att leverera dom nya skåp/kärlen.
Läs mer om hur vi matavfallsorterar under minbostad-avfallshanterning.

2019-04-23
Fortsatt uppfräschning av befintliga lekplatser.
Gungorna vid Rondovägen 200 kommer att beläggas med fast rött fallskydd likt övriga lekplatser planerat under juni.

Karusellgården Rondovägen 104-150 kommer vi renovera lekplatsen med ny klätterställning, bord och sällskapsytor för stora och små. Arbeten påbörjas under maj och allt ska stå klart till 1/7-2019. Ber om överseende för omfattande markarbeten under renoveringstiden.
 
Har du några frågor eller förslag om vår utemiljö tveka inte att höra av dig. Alexandra hon tar gärna i mot tips och ideer från er. Mail: utemiljo@ouvertyren.se

2019-04-23
Brf:en byter tak.

Den Brf som vi har innom vårat område informerar om att de kommer att byta ut samtliga deras tak på deras fastigheter under våren/sommaren 2019.
För mer info och frågor kring detta ombedes bostadsrättsföreningens medlemmar  att ta kontakt med info@brfouvertyren.se

2019-04-03
Nu är våren här!
Nu i dagarna så sker sandupptagningen, och den 5/5 så är det dags för vårensstäddag.
Vi samlas traditionellt i lokalen K7 Rondovägen 152 där kommer det att finnas en liten ""att göra lista".
Under dagen finns det fika i lokalen, sedan kl 14 samlas vi återigen i lokalen för grillning samt lotteri.
Vi önskar alla boendes innom Ouvertyren hjärtligt välkomna ut i vårvärmen.

2019-03-31
Så är det dags för samfälligheten Ouvertyrens årliga stämma.
Kallelse har skickats ut till samtliga boendes inom samfälligheten.
Stämman börjar kl 12 sommartid, men vi öppnar för incheckning redan kl 11.40 
Välkomna önskar Styrelsen i Ouvertyrenssamfällighet.

2019-03-29
Äntligen kommer våra gator att sopas så att våren kan kännas av på riktigt.
Arbetet påbörjas på tisdag 2/4 (nästa vecka)
Sopa in sanden till mitten av våra gator på gårdarna så underlättar det arbetet för maskinerna. Glöm inte att sopa era parkeringsplatser så riskerar vi inga repiga bilar. Dammet är svårt att undvika så har man en ren bil rekommenderas att ha den borta från parkeringen under dagtid tisdag-fredag.
Är det några frågor är det bara att maila: utemiljo@ouvertyren.se.

2018-12-20
Ifrån och med årsskiftet 2018/19 så hälsar vi alla boenden inom bostadsrättsföreningen välkomna tillbaka att tvätta i tvättstugan. Då Brf´ns styrelse har tagit ett nytt beslut om att återinföra den möjligheten.

 

2018-12-20
Nu skall tv-kanalerna fungera som vanligt igen.
2018-12-19
Sedan i lördagsmorse den 16/12-2018, så har vi i hela området tyvärr varit utan alla de tv-kanaler som Telenor levererar ut i vårat fibernät.
Den enda information som samfälligheten har är att det pågår en felsökning, så när Telenor skall få ordning på allt igen kan vi dessvärre inte svara på. 
Alla frågor angående detta problem hänvisar vi vidare till Telenor.
Vi hoppas givetvis att Telenor kommer att kunna åtgärda detta snarast.


​​​​​2018-11-25
Det har nu gått ut tre info lappar iallas brevlådor ang byte av befintlig tjänstefördelare/router som finns iallas hem. Här kommer datum återigen, när det är dags för din bostad. Viktigt att du då ser till att din bostad är tillgänglig enligt Centralradio-service ab informationsbrev.
Här är turordningen för Rondovägen nr:
2-32       den 26/11
34-64     den 27/11
66-98      den 28/11
100-132 den 29/11
134-166  den 30/11

168-202 den 3/12
204-236 den 4/11
238-270 den 5/11
272-204 den 6/11
306-334 den 7/11

2018-09-06

Som styrelsen nämnde på stämman har vi under våren fått klart ett  nytt avtal med Telenor (gamla bredbandsbolaget/ownit). Det har nu
Vi har sonderat terrängen bland leverantörer så som b.la Telia ,Comhem och Stadsnätsbolaget.
Telenor var det alternativ som stod sig bäst både ekonomiskt och tekniskt.
Avtalet sträcker sig över 5 år och alla kommer att få nya tjänstefördelare installerade i höst med ny teknik (den vita boxen). wi-fi kommer enligt utsaga bli bättre framöver med den nya tekniken.
Utbyte av tjänstefördelarna sker under hösten 2018.
Vi kommer också, om man så önskar att för 99kr under 12 månader (ord pris 199kr) fom 1/10 2018 kunna uppgradera till 500/1000 istället för 100/100 som erbjuds i grundutförande.
Avtalet kommer inte medföra några högre samfällighets avgifter på posten tripleplay som specificeras på avin vilket är väldigt positivt och vi lyckades även förhandla bort kpi kostnader för föreningen under dessa 5 år. 
Mer Info om byte/tillträde till er fastighet kommer i brevlådan under hösten.