Min bostad

Blankett för gjorda VVS-förändringar

Färgsättning

Vid ommålning ska färgen på våra bostäder vara av samma kulör för att området ska se så homogent ut som möjligt. 
Detta gör att området ser trevligare ut och höjer attraktionskraften på våra bostäder.
Att utföra en väsentlig färgändring av fasaden är bygglovspliktigt, 
om man målar om med en annan kulör kan man tvingas att sedan återställa till den gällande kulören.
När ni köper färg till förråd, gavelspetsar och takkupor m.m. så köp färg av följande typ och kulör. 
Fabrikatet avgör du själv, men redovisat fabrikat är det som Huge målade med. 

Staket och mur - regler

Då det förekommer en del frågeställningar till styrelsen om vad som gäller vid uppsättning av staket, hänvisar vi till kommunens information på deras hemsida:

Regler staket/mur

 

Vad gäller placering av staket/mur så skall denna uppföras inom egna tomtgränsen. Varken samfällighetsföreningen eller de entreprenörer vi anlitar, är skyldiga att ersätta eventuella skador på staket/mur som uppförts utanför egna tomtgränsen och av någon anledning skadats vid arbetet genom olycka. 

Tips & Råd

Altan/Balkong-dörrar
Om Er balkong eller altandörr har en dålig bromsfunktion kan ni kontakta Metram R92, för mer information och ev. hjälp.
Beställning av nytt bromssystem kontakta Assa-Fix (031-704 40 00) 

Dragig ytterdörr?
De tätlister som sitter i ytterdörrens karm är ju drygt 20år gamla och både hårda och torra. Det finns tätlist på Bauhaus som just ersätter orginallisten. De är inpressade i ett spår runt karmen. Kolla hur de gamla listerna är vända innan de tas bort. Den gamla är häftad med en klammer i varje ände av listen och sedan är det bara att dra loss den, kolla att spåren i karmen är rena och montera sedan den nya tätlisten. 

Tätningslist V-Profil med fot, Beskrivning: 05396 6X8,5, Leverantör: TESA AB

Tvätta bilen eller motorcykeln
I vår förening så tvättar vi inte våra motorfordon på radhusgator, parkeringsplatser eller i garagen. Länken nedan från Huddinge kommun berättar varför det inte är varken lagligt eller lämpligt.
http://www.huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/biltvatt/

Hundar och katter
Det är ett ständigt problem med lösspringande katter som förorenear i lekplatser och nära bostadshus. Likaså har vi som på flera andra platser bekymmer med okopplade hundar.
Länken nedan beskriver det ansvar som djurägaren har
http://www.huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/djur-och-djurhallning/

Brandvarnare - en billig livförsäkring

En brandvarnare är en billig och bra livförsäkring. Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att kunna ta sig ut om det börjar brinna. När det brinner är det oftast den giftiga röken som orsakar dödsfall, inte lågorna och elden. Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken från de flesta typer av bränder och varnar dig i tid.

Var ska brandvarnaren sitta?
Brandvarnaren ska framför allt skydda oss när vi sover. Därför bör den sitta utanför sovrumsdörren. Det är viktigt att den sitter i taket och att det är minst 50 cm till närmaste vägg. Om bostaden har mer än ett våningsplan bör det finnas minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnaren är en mycket bra livförsäkring även i fritidshus, båtar och husvagnar.

Hur märker jag att batteriet är slut?
När batteriet börjar ta slut ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum. Ha dock för vana att byta batterierna vid första advent varje år. (Enligt Räddningsverkets rekommendationer)

Hur testar jag brandvarnaren?
Testa batteriet i brandvarnaren regelbundet genom att antingen trycka in testknappen eller blåsa rök från ett levande ljus mot brandvarnaren. Om den inte börjar tjuta testa med ett nytt batteri.

Hur ofta ska jag testa brandvarnaren?
Du bör testa brandvarnaren man du varit bortrest en tid och runt första advent. Dessutom kan du testa den med jämna mellanrum.

Var kan jag köpa brandvarnare?
Brandvarnare finns att köpa i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag.