Värmen i bostäderna

Angående temperaturen i samfällighetens fastigheter
Under flera år så har kritik inkommit från en del boende i samfälligheten rörande temperaturen i deras fastigheter i övergångsperioden mellan metereologisk sommar och höst. Under hösten 2022 genomfördes, efter anmälan till Huddinge Kommun av BRF Symfonin i Drevviksstrand, en fullständig genomgång av systemet likväl som temperaturmätningar i flera fastigheter varav hälften var fastigheter som anmärkt på temperaturen. Av dessa undersökningar framkom att systemet som samfälligheten ansvarar för, ej element/värmedistribution inne i fastigheterna bör betonas, fungerar korrekt likväl som att temperaturen i samtliga fastigheter uppvisade goda innertemperaturer varvid Huddinge Kommun kom att avslå den inkomna anmälan. Detta har även meddelats anmälaren och framgår även av kallelsen till årsstämman 2023 som samtliga sakägare erhållit.
 
Styrelsen har nu påbörjat nya temperaturmätningar för att se om det föreligger problem i systemet eller om dessa är kopplade till enskilda hus/fastigheter. Dessa mätningar pågår under cirka 10 dagar och vi övervakar samtidigt systemet som helhet och för dialog hur, om möjligt, en bättre optimering av synkronisering i övergången mellan sommar/höst kan genomföras. Vi återkommer med information så fort dessa mätningar är genomförda och resultaten analyserade, om dessa resultat indikerar felaktigheter i systemet. 
 

Egen Felsökning

Värmen som cirkulerar i era element styrs av samfälligheten och pumpas ut ur undercentralen baserad på en värmekurva.
Värmen skall vara tillräcklig för att hålla en behaglig inomhus temperatur i era radiatorer om huset är i "originalutförande"  samt med viss energioptimering samt underhåll utförd.
Systemet bör bli varmare ju kallare det är ute, fjärrvärmeföretaget (SFAB) kan inte vara behjälpliga hos enskilda fastighetsägare.


Här är lite felsökning du kan testa  som brukar fånga upp dom vanligaste felen
 
1.      Lufta elementen, börja nerifrån och upp i fastigheten detta utesluter att elementen fördelar värmen ojämnt.
2.      Finns det flöde i samtliga element? om inte finns det flöde i anslutningen till fastigheten?
3.      Kontrollera så att nålventilerna öppnas helt på elementen samt vrid termostaten till max.
Kolla så samtliga  fönster har hela och fräscha tätningslister.
5.      Sätt på eventuell golvvärme en bra riktlinje är ca 22 grader.
Kolla skicket på samtliga fönster t.ex. att dom fortfarande isolerar samt bibehåller sitt U-värde
Har fastigheten ändrats, har man då kompenserat eventuell värme förlust?
När kollade man senast över luftflödet på sin ventilation/fläkt på vinden? 
Har dom närmsta fastigheterna varmare?
Om du bor i andrahand eller i bostadsrättsföreningen gå igenom dessa punkter i samråd med er fastighetsägare, om felet kvarstår efter 24 timmar be då er fastighetsägare kontakta samfälligheten för en utökad undersökning.