Tvättstugan

Tvättstugan finns i lokalen K7, Rondovägen 152. 
Där finns fyra tvättmaskiner och en grovtvättmaskin. 
För torkning av tvätt finns två torktumlare och ett större torkskåp avsett för grovtvätt. 
Filtar och mattor får tvättas endast i maskinen för grovtvätt!
För tvättanvisningar och förhållningsregler, se anslag i tvättstugan.
Det är den som tvättat som ansvarar för att tvättstugan rengöres efter avslutat tvättpass.
Tvättstugan är ekonomiskt självbärande och man tvättar till självkostnadspris.
Gäller endast boende i samfälligheten,
Boendes i BRF´n hänvisas till Brfns styrelse för mer info.
- Hur debiteringen fungerar? Se längre ned.

Felanmälan och synpunkter görs till tvättstugeansvarig på drift@ouvertyren.se

Bokningssystem

Bokning av tvättstugan sker via Aptus bokningssystem. Detta kan göras i tvättstugan, från hemsidan eller via smartphone. För inloggningsuppgifter kontakta: info@ouvertyren.se
Boknings via hemsidan klicka här.
För bokning via smartphone.
Har du iPhone (iOS 4.0 eller senare) så behöver du ladda ned app "Bokning" från App Store.

För bokning via smartphone.
Har du iPhone (iOS 4.0 eller senare) så behöver du ladda ned app "Bokning" från App Store.

Har du en Android (Android 1.6 eller senare) så behöver du ladda ned app "Bokning" från 
​​​​​​​https://play.google.com/store/apps​​​​​​​
​​​​​​​För bägge smartphone-alternativen behöver ni mata in följande anslutningsuppgifter:
http://gw.ouvertyren.se/BookingService
Mata sedan in era nuvarande inloggningsuppgifter ni erhållit tidigare med aktuellt lösenord om ni ändrat detta.

Bokningspanel

Med din utkvitterade nyckel-bricka har du åtkomst till K7's vestibul där en bokningspanel finns.
Med hjälp av bokningspanel och din nyckel bokar du ditt tvättpass.
När tiden för tvättpasset infaller får du också tillgång till tvättstugan och de maskiner du bokat. De maskiner du tilldelats visas på panelen där dörren öppnas.
Vid varje start av tvättmaskin kommer du att debiteras 42.5:-  ink moms på din samfällighetsfaktura alt. hyra. Debiteringsperiod sammanfaller med kalendermånad. (Boende hos Skogåshem kan ha avtal med Skogåshem om kostnadsersättning. Skogåshem hanterar i förekommande fall fakturering gentemot sin hyresgäst).
Efter avslutat tvättpass har du 1tim för torktid iochmed detta är passet avslutat och tvättstugan låses åter.
Du kan ha en (1) bokning 30 dagar fram i tiden, ny tid kan tidigast bokas under pågående tvättpass.
Boende som saknar elektronisk nyckel (droppe) kan beställa en av styrelsens ledamot Susanne Nilsson.
Kontaktas via info@ouvertyren.se
Anvisning för att använda bokningspanelen finns invid bokningspanelen och här på denna sida.


TRIVSELREGLER FÖR TVÄTTSTUGAN !!!

·       Försök att tvätta med full maskin vilket ger bäst ekonomi, samt är bäst för miljön.
·       Viktigt att boka av tvättstugan vid eventuella förhinder.
·        Lämna tvättstugan i fint skick.
-Torka av maskiner, rengör tvättmedelsfack extra noga.
-Ta bort luddrester i torktumlare och ludd i karen för sköljvatten bakom    maskinerna. Använd skrapan som finns i städskrubben.
-Torka av golv, bänkar och andra inventarier.
-Skölj ur svabb, trasa, hink och diskho efter dig.
-Stäng fönster och dörrar.
·       Anmäl snarast till ansvarig i samfälligheten om du upptäcker fel på utrustningen eller annat som inte fungerar.
·       Tvättvagnar får inte lämna tvättstugan.
·       Minderåriga får inte använda tvättstugan själva.
·       Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
·       Rökning i tvättstugan är förbjuden
·       Låt tvättstugans inventarier vara kvar i tvättstugan.
·       Osäker på något, kontakta ansvarig i samfällighetensstyrelse.
·       Varje fastighet hålls ansvarig för sin bokning av tvättstuga och tvättbricka, samt att trivselreglerna efterföljs. Upprepad misskötsel kan medföra blockering av tvättbricka.
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
Styrelsen
Ouvertyrens samfällighetsförening