Felanmälan

Vill du göra en felanmälan på vår utemiljö i området, så som belysningen, klotter, överfyllda papperskorgar mm. så kan du maila till utemiljo@ouvertyren.se  vid klotter, bifoga gärna en bild när du förklarar var klottret är.
OBS! Tänk på att verandor, postlådor mm som överträder tomtgränsen tar styrelsen inte något ansvar för, tex vid vinterunderhåll.

Fel på gemensamhetsanläggningen
Vid fel på gemensamhetsanläggningen såsom värme och varmvatten, tvättstuga o dyl. ska Du kontakta drift@ouvertyren.se för vidare hantering. 

Vid akut läcka så kan man ringa 020-150505 Svanströms el och vvs AB, som styrelsen har tecknat ett jouravtalmed dygnet runt. Styrelsen bär ansvar fram till justeringsventilen i huset, därefter inne i bostaden bär varje husägare sitt ansvar.

Fel i bostaden:

Boende i friköpta radhus:
Ni kontaktar på egen hand lämplig hantverkare i händelse av fel i bostaden
Vid akut läcka eller elproblem så ska man ringa 020-150505 Svanströms el och vvs AB, som styrelsen har tecknat ett jouravtalmed dygnet runt. Styrelsen bär ansvar fram till ballofixen i huset, därefter inne i bostaden bär varje husägare sitt ansvar. Samfälligheten står för utryckningar och kostanader som rör samfällda problem, egna fastighetsärenden står man själv för. 

Hyresgäster:
Följ info på BRF¨nshemsida.

Boende i Bostadsrätter;
Boende innom Brf´n vänder sig https://symfoninbrf.se/felanmalan/ , se mer info BRF Ouvertyrens hemsida